Kulturní centrum SCHULE jsme založili v červenci 2022 v budově bývalé německé školy v Orlických horách, která dlouhodobě sloužila jako místo pro vzdělávání, setkávání a později i jako kulturní centrum obce. Rozhodli jsme se využít potenciál tohoto místa pro založení centra zaměřeného na současné kulturní a vzdělávací aktivity. Program centra spojuje místní společenská a kulturní témata s prací současných umělců působících na české i zahraniční scéně. Naším záměrem je vybudovat místo pro živou současnou kulturu a setkávání ve fyzickém i on-line prostoru. Za tímto účelem pořádáme diskuze, výstavy, workshopy, představení, performance a krátkodobé residence, na které zveme specialisty v oboru, zájmovou i širší veřejnost.

Umění, vzdělávání a sociální problematika jsou třemi základními pilíři, na kterých stavíme naši kurátorskou práci. Chceme využít umělecký přístup jako způsob vidění světa s důrazem na kritické myšlení a reflexi místních i globálních témat. Naší motivací je snaha o komunikaci a společné hledání nových přístupů a náhledů na udržitelnou budoucnost. Důležitou součástí je budování stálého publika a spolupráce s partnerskými organizacemi v regionu, zaměřenými na kulturní, sociální a environmentální oblast.

Program

Program centra spojuje místní společenská a kulturní témata s prací současných umělců působících na české i zahraniční scéně. Je koncipováno jako místo pro setkávání teoretiků, odborníků, umělců, širší i odborné veřejnosti. Jeho program je sestaven do tematických bloků, které navazují na aktuální společenské dění. Pro rok 2024 jsou to čtyři bloky: Zimní práce, Inscenovaná fotografie a její příběh, Jedna množina (mezigenerační prolínání) a Jeleni v krajině (současná socha v krajině a veřejném prostoru). Ke každému tématu pořádáme výstavu, přednášky, setkání a workshopy spojující umělce, odborníky, zájmové organizace i širokou veřejnost. Na programu spolupracujeme s vybranými hosty a partnerskými organizacemi. Program je doplněn o residenci pro umělce, letní workshopový týden pro děti a Letní školu pro učitele.

Zřizovatel

Zakladatelé: Kateřina Fojtíková, Richard Wiesner

Zřizovatelem Kulturního centra SCHULE je Kulturní spolek SCHULE, L 14155 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Výroční a závěrečné zprávy

Mediální partneři

 • Reflex
 • Kulturní rubrika
 • ArtMapa
 • Artalk
 • Artyčok tv
 • ČRO Vltava
 • Artcafe
 • Vizitka
 • ČT Art
 • Romea
 • Rychnovský deník
 • HateFree

Sponzoři