Kulturní centrum SCHULE jsme založili v červenci 2022 v budově bývalé německé školy v Orlických horách, která dlouhodobě sloužila jako místo pro vzdělávání, setkávání a později i jako kulturní centrum obce. Rozhodli jsme se využít potenciál tohoto místa pro založení centra zaměřeného na současné kulturní a vzdělávací aktivity. Program centra spojuje místní společenská a kulturní témata s prací současných umělců působících na české i zahraniční scéně. Naším záměrem je vybudovat místo pro živou současnou kulturu a setkávání ve fyzickém i on-line prostoru. Za tímto účelem pořádáme diskuze, výstavy, workshopy, představení, performance a krátkodobé residence, na které zveme specialisty v oboru, zájmovou i širší veřejnost.

Umění, vzdělávání a sociální problematika jsou třemi základními pilíři, na kterých stavíme naši kurátorskou práci. Chceme využít umělecký přístup jako způsob vidění světa s důrazem na kritické myšlení a reflexi místních i globálních témat. Naší motivací je snaha o komunikaci a společné hledání nových přístupů a náhledů na udržitelnou budoucnost. Důležitou součástí je budování stálého publika a spolupráce s partnerskými organizacemi v regionu, zaměřenými na kulturní, sociální a environmentální oblast.

Program

Program centra spojuje místní společenská a kulturní témata s prací současných umělců působících na české i zahraniční scéně. Je koncipováno jako místo pro setkávání teoretiků, odborníků, umělců, širší i odborné veřejnosti. Jeho program je sestaven do tematických bloků, které navazují na aktuální společenské dění. Pro rok 2022/2023 jsou to tři bloky: Vzdělávání (SCHULE), Možnosti (nejen) uměleckého vyjádření (Myšlenka hledá formu) a Současné environmentální krizi (S vizí v krizi). Ke každému tématu pořádáme výstavu, přednášky, setkání a workshopy spojující umělce, odborníky, zájmové organizace a širší veřejnost. Na programu spolupracujeme s vybranými partnerskými organizacemi. Program je doplněn o letní workshopový týden pro děti ze sociálně slabších rodin

Zřizovatel

Zřizovatelem Kulturního centra SCHULE je Kulturní spolek SCHULE, L 14155 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Mediální partneři

  • Reflex
  • Kulturní rubrika
  • ArtMapa
  • ČRO Vltava
  • Artcafe
  • Vizitka
  • ČT Art
  • Romea
  • HateFree

Sponzoři