ASSEMBLY:30X30 Tim+Františka Gilman

 

Výstava Františky a Tima Gilmana ASSEMBLY: 30X30 se zaměřuje na problematiku biodiversity v ČR.
Co bude pro Zemi znamenat zajištění ochrany 30% půdy a vodní plochy do roku 2030?
30×30 odlouhlasila jako svůj cíl Evropská unie v prosinci 2022. Jeho předmětem je designovat 30% veškeré půdy a vodních ploch na zemi jako chráněnou oblast do roku 2030 pro ochránění planety a podporu biologické rozmanitosti. Původní návrh ekologa Edwarda O. Wilsona “Půl země” (Half-Earth) měl ambici ochránit 50% zeměkoule, aby 85% rostlinných a živočišných druhů přežilo klimatické změny způsobené lidskou populací. Stupeň vyhynutí se nyní odhaduje na 1000krát vyšší ve srovnání s dobou před existencí člověka.
V České republice je v současné době chráněno přibližně 21% z celkové rozlohy země čítající 79 tisíc km², což vyvolává úvahy o tom, jaký dopad by mělo navýšení o 9% na obyvatele a životní prostředí v zemi.
Výstava současně představí aktivity RETI Centra, neziskové organizace vedené Timem Gilman-Ševčíkem. Centrum se zabývá ekologií, ekonomií a spravedlnost v oblasti přizpůsobení se klimatu na pobřeží New York City.
ASSEMBLY formuluje Institucionální skulptury, uměleckou praxi vytváření či ztvárnění institucí v rámci i mimo rámec umění. Toto participační umělecké dílo zahrnuje všechny zůčastněné strany, ať už vědomě nebo bez jejich vědomé účasti.
Františka + Tim Gilman žijí v Praze a New Yorku a spolupracují na umělecké tvorbě, psaní a kurátorských projektech.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ HOSTÉ:

JAN ALBERT ŠTURMA

vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se urbánní a krajinnou ekologií, etnobotanikou Sudet a ve volném čase také středomořskou krajinou. V současné době pracuje jako odborný asistent na FHS UK, kde vyučuje krajinnou a obecnou ekologii. Spolupracuje s několika architektonickými ateliery, zajímá se a baví ho propojení landartového umění a  moderní ochrany přírody. Je spoluautorem knih Planeta Praha a Divoká příroda Prahy a jejího okolí.

EDITH JEŘÁBKOVÁ

 je kurátorka současného umění. Zdůrazňuje roli intuice a nehierarchické spolupráce. Zajímá se o prostorové koncepce výstav, komunikaci děl, péči a citlivý přístup k objektům výtvarného umění i jejich autorům. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních čtyřiceti let. Zkoumá permakulturní umělecké průniky a provázanost etických, ekologických a estetických vztahů v uměleckých, půdních a krajinných systémech a v mezidruhových společenstvích. Tyto živé interakce sleduje jako kurátorka v galerijním prostředí PLATO Ostrava a také mimo galerii jako členka společenství pro pěstování LES a spolku pro teorii umění Are. Do nedávna byla podstatnou součástí jejích aktivit pedagogická práce na UMPRUM. Působila v těchto institucích: Galerie Klatovy/Klenová, Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, Muzeum umění Olomouc, Fotograf Gallery a Kurzor, Centrum pro současné umění Praha. Věnuje se publikační a editorské činnosti. Žije v lese v Orlických horách.

foto: Radek Dětinský