Hodina chemie s Květoslavou Stejskalovou

 

Kdy to bouchne? Aneb v šedivinské škole se dnes učí chemie!

Workshop z chemie a věd jí příbuzných (tj. biologie a fyziky) v prostoru třídy ve staré německé škole.
Květoslava Stejskalová je rodačkou z Náchoda, od roku 1989 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde získala doktorát ve fyzikální chemii (CSc. – 1995). Více než deset let se zabývala studiem heterogenních reakcí plyn-tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí.
Posledních více než 15 let se ve své práci věnuje zejména vzdělávání žáků a studentů všech typů škol a úrovní (ZŠ včetně MŠ, SŠ a VŠ) a propagaci výsledků vědy a výzkumu jak své mateřské instituce (ústav a AV ČR), tak vědy obecně. Její popularizační projekty a programy jsou zaměřeny rovněž na širokou veřejnost.

Chemie je o barvách – Separovali jsme barviva z fixů a rostlinných listů. Vytvořené chromatogramy si děti nakonec po uschnutí zalaminovaly a odnesly domů

Chemie je i o elektřině – Elektrochemie. Jak se dělá elektrolýza kuchyňské soli? Pokovili jsme železnou lžičku mědí z modré skalice, na konstrukci článku z citronu a hřebíků jsme si vysvětlili, jak se v nich tvoří elektřina a jak to funguje v baterii.

Máme ho taky. Koho? Nobelistu za chemii, přece
Jaroslav Heyrovský, náš jediný nositel Nobelovy ceny za chemii. 11.2. to je přesně 101 let a 1 den,
co objevil polarografii. O Jaroslavu Heyrovském, jeho dětství plném pokusů, hry na klavír a fotbalu, protože to vše jej přivedlo až k Nobelově ceně). Jaké to je, bádat a vymyslet něco, za co je Nobelovka?
Pracovní sešit volně ke stažení:
https://www.heyrovsky.cz/data/dokument/soubor/final-jh-deti-brozura-20stran.pdf