Jak (ne)stavět v CHKO

 

Panelovou debatou s odborníky a následnou diskuzí otevíráme téma současné architektonické zástavby krajiny Orlických hor. Diskutovat budeme o používání krajiny člověkem, zásazích do krajiny (nejen urbánních), strukturách vycházejících z osídlení krajiny a jejich dopadu na chráněná území. Rádi bychom v této debatě hledali nové možnosti práce a života v krajině v souladu s cennými ekosystémy a následně stavby, které by byly s tímto konceptem v souladu. Klademe si otázku, co a jak stavět v chko? Jaké jsou možnosti pro přirozenou regulaci cestovního ruchu a zda je nastavení současné legislativy pro budoucí vývoj dostatečné, případně jaké změny by mohly přispět ke kvalitnímu uvažování nad architekturou a urbanizací na tomto území.

Moderátorem debaty bude MgA. Alžběta Žabová, dalšími účastníky debaty jsou
Ing. Josef Rusňák (AOPK), Doc. Mgr. Cyril Říha, Ph.D. (teoretik architektury, filozof, pedagog), Ing. arch. Oldřich Bittner (krajský architekt Královehradeckého kraje), Ing. arch. Helena Hlávková a další hosté

Debatu pořádáme v rámci Dne architektury a výstavy Assembly 30×30, která se věnuje tematice CHKO.

Záznam z moderované debaty